ayıltmaq

ayıltmaq
f.
1. Yuxudan oyatmaq, ayılmağa, gözlərini açmağa məcbur etmək. Telefonun zəngi bizi yuxudan ayıltdı. – Kərim bəy dərhal Güləndamı ayıltdı; qız özünü itirdi. M. C.. Səhər yuxusundan ayıldır məni; Sinəmə sığmayan böyük duyğular. S. V..
2. Özündən getmiş və ya sərxoş adamı özünə gətirmək, huşa gətirmək. Sərxoşu ayıltmaq. Özündən getmiş qızı həkim ayıltdı.
3. məc. Gözünü açmaq, başa salmaq, qəflət yuxusundan oyatmaq; bilmədiyi, xatırında olmadığı şeyi yadına salmaq. Axırı bir gün atası rəhmətlik hesabdar Gəldiyevi ayıltdı. M. C.. <Sonralar> xalqımızı ayıltmaq üçün ziyalıların çalışdığını dərk etməyə başladım. . H. S.. // Ayıq salmaq, duyuq salmaq. Düşməni ayıltmaq olmaz, onlar da güclüdürlər. N. V..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • ayıltma — «Ayıltmaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • göz — is. 1. İnsan və heyvanda görmə orqanı. Qara gözlər. Ala gözlər. İri göz. – Xumar xumar baxmaq göz qaydasıdır; Lalə tək qızarmaq üz qaydasıdır. M. P. V.. Arvad . . yaşarmış gözlərini silib ərinin qabağında döyükə döyükə qaldı. S. Rəh.. Göz ağı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • öz — əvəz. 1. Şəxsinə, özünə aid olan, xas olan, mənsub olan. Öz kitabı. Öz şeyi. Öz yerindən durmaq. Öz vətəninə qayıtmaq. Öz fikrində qalmaq. – Birdən <İskəndərin> tərlan qanadlı xəyalı uçub, öz vətəninə – doğma Azərbaycan elinə getdi. Ə. Vəl …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ayıq — sif. və zərf 1. Bayğınlığı, məstliyi keçmiş, ağlı başında. İnsanlar(ın) elə bir vaxtı olur ki, ancaq sərxoş olduğu zaman özünü ayıq hiss edə bilir. M. S. O.. 2. Yuxuda olmayan, oyanıq, sərvaxt. Hamı yatmışdı, tək mən ayıq idim. 3. məc. Sayıq,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bidar — sif. <fars.> klas. 1. köhn. şair. Oyaq, ayılmış (yuxudan), yuxusuz. Eyləyibsən məni eşqə giriftar; Gündüzüm biqərar, gecələr bidar. M. P. V.. Bidar etmək (qılmaq) – ayıltmaq, oyatmaq. Əcəl xabından, əfqanlar çəkib, Məcnunu bidar et! F..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bədxab — sif. <fars.> Yuxusu pis. Bədxab olmaq – yuxusu qaçmaq. <Əkbər:> . . Səndən ayrılandan sonra gedib bədxab olub sübhədək yata bilməmişəm. Ə. H.. Bədxab etmək – yuxusunu qaçırmaq, yatmağa qoymamaq, yuxudan ayıltmaq. <Qarovulçu:>… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • canlandırmaq — f. 1. Can vermək, diriltmək. Xanlar belə bir insanı canlandırıb yarada bilərmi? S. R.. // Ayıltmaq, özünə gətirmək. Özündən getmiş adamı canlandırmaq. – Bu fikirlər Veranı canlandırdı. S. Rəh.. <Hüseyn:> Onda canlandırar üfüqlər məni;… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dördgöz — 1. sif. Dördşəbəkəli, dördbölgülü, dörd gözü olan (ev, dükan, pəncərə və s.). Dördgöz pəncərənin xəmirlənmiş kağızı qopur, küləkli qar içəriyə soxulur. S. R.. 2. is. məc. zar. Gözlük taxan, gözlük gəzdirən, gözlüklü (adam). <Qədir:> Sənin… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • duyuq — sif. 1. Duyğu hissi iti olan, tez duyan, ayıq. 2. Xəbər. Kəndə duyuq yayıldı. ◊ Duyuq düşmək – duymaq, xəbər tutmaq, xəbərdar olmaq. Adamlar bu işdən duyuq düşdülər. Bunlar divardan aşanda qazamat qulluqçuları duyuq düşdülər. «Qaçaq Nəbi». Duyuq… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ehtiyatla — z. 1. Qorxa qorxa, çəkinəçəkinə, ehtiyat edərək, ehtiyat gözləyərək. Ehtiyatla danışmaq. Ehtiyatla yerimək. – . . Çox möminlər var ki, Molla Nəsrəddini ehtiyatla bükür kağıza və bir cavan adam tapıb deyir ki, al bunu, oxu görək, molla nə yazır …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”